Βάσει του Ν. 4014/2011, οι ιδιοκτήτες έχουν τη δυνατότητα να τακτοποιήσουν, και να ρυθμίσουν, όλες τις αυθαίρετες κατασκευές, που υπάρχουν στα ακίνητά τους, τα ακίνητα που έχουν κατασκευάσει χωρίς οικοδομική άδεια, καθώς επίσης, και κάθε μορφής πολεοδομικές παραβάσεις που έχουν πραγματοποιήσει.

Το γραφείο μας, με πολυετή πείρα σε εφαρμογή προγενέστερων νόμων του παρόντος, τακτοποίησης αυθαιρέτων, με πρόσφατη εμπειρία στις ρυθμίσεις του Ν.3843/2010 (τακτοποίηση ημιυπαιθρίων χώρων), με πολύ μεγάλο αριθμό καταθέσεων και διεκπεραιώσεων, και πολύ καλή γνώση της πολεοδομικής νομοθεσίας, τώρα αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τις ενέργειες για την τακτοποίηση, νομιμοποίηση των αυθαιρέτων, δηλαδή, επίσκεψη και αποτύπωση του ακινήτου, συλλογή των στοιχείων, εγγράφων και δικαιολογητικών που απαιτούντα, ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων στην αρμόδια υπηρεσία, υπολογισμό του παραβόλου, του προστίμου και των δόσεων.

 

Στα νεότερα είναι ότι δόθηκε παράταση στις προθεσμίες του νόμου 4178/13 για νέες δηλώσεις αυθαιρέτων κατασκευών έως Μάιο  2017 και δυνατότητα αποπληρωμής έως 5 χρόνια, ενώ για τα δικαιολογητικά τους έως τον Φεβρουάριο 2018. Επίσης από το Συμβούλιο της Επικρατείας κρίθηκε ο νόμος Συνταγματικός, εξαιρουμένης μόνο της δήλωσης των κατασκευών που έχουν κριθεί τελεσίδικα κατεδαφιστέες.