Βάσει νόμου, σε περιπτώσεις αγοραπωλησίας ή ενοικίασης ακινήτων είναι υποχρεωτική η έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ). Επίσης είναι απαραίτητο και σε περιπτώσεις που ο ιδιοκτήτης επιθυμεί να βελτιώσει ενεργειακά το ακίνητο μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων όπως το πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον".

Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη του κτηρίου, σύμφωνα με την εκτιμώμενη κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας. Με το ΠΕΑ το κάθε κτίριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (υπάρχουν εννέα κατηγορίες, από Α+ έως Η), ενώ ο Ενεργειακός Επιθεωρητής καταγράφει και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου. Με τη διενέργεια μιας ενεργειακής επιθεώρησης σχηματίζεται σαφής εικόνα για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το κτίριο από ενεργειακής άποψης και προτείνονται συγκεκριμένες παρεμβάσεις από την υλοποίηση των οποίων θα προκύψει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και αντίστοιχο οικονομικό όφελος.

Στις συμβατικές κατασκευές με ελλείπεις θερμομόνωση οι απώλειες ενέργειας είναι:

25% από την στέγη,

35% από την εξωτερική τοιχοποιία,

25% από τα κουφώματα και

15% από το δάπεδο προς το έδαφος.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

Για ακίνητα πριν το 1983 (ανέγερση πριν από 14/3/1983)

1. Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (Κάτοψη/Σκαρίφημα ακινήτου) *

2. Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο (εάν έχει γίνει δήλωση) Διευκρίνιση: Για την διενέργεια Ενεργειακής Επιθεώρησης δεν απαιτείται δήλωση του ακινήτου στο Κτηματολόγιο.

3. Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος / Σκαρίφημα (προαιρετικό)

4. Τίτλος Ιδιοκτησίας (προαιρετικό)

5. Φύλλο Συντήρησης Λέβητα (προαιρετικό) 6. Τιμολόγια ενεργειακών καταναλώσεων (π.χ. ΔΕΗ, Φυσικού Αερίου)

(προαιρετικό) * Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εύρεση Αρχιτεκτονικών Σχεδίων αναλαμβάνουμε την αποτύπωση του ακινήτου σας δωρεάν.

Για ακίνητα μετά το 1983 (ανέγερση μετά από 14/3/1983)

1. Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (Κάτοψη/Σκαρίφημα ακινήτου) *

2. Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο (εάν έχει γίνει δήλωση) Διευκρίνιση: Για την διενέργεια Ενεργειακής Επιθεώρησης δεν απαιτείται δήλωση του ακινήτου στο Κτηματολόγιο. 3. Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας 4. Αντίγραφο αίτησης ρύθμισης ημιυπαίθριων χώρων (εάν έχει πραγματοποιηθεί αίτηση) 5. Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος / Σκαρίφημα (προαιρετικό) 6. Τίτλος Ιδιοκτησίας (προαιρετικό) 7. Φύλλο Συντήρησης Λέβητα (προαιρετικό) 8. Μελέτη Θερμομόνωσης (προαιρετικό) 9. Τιμολόγια ενεργειακών καταναλώσεων (π.χ. ΔΕΗ, Φυσικού Αερίου) (προαιρετικό) * Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εύρεση Αρχιτεκτονικών Σχεδίων αναλαμβάνουμε την αποτύπωση του ακινήτου σας δωρεάν.

Για την έκδοση του ΠΕΑ θα καταγραφούν επίσης τα ακόλουθα στοιχεία:

Βασικά Στοιχεία Ακινήτου o Οδός, Αριθμός, Περιοχή, Τ.Κ.

o Αρ. Ιδιοκτησίας (π.χ. Διαμέρισμα Α2) o Ακριβή τετραγωνικά μέτρα ακινήτου

o Έτος Ολοκλήρωσης Κατασκευής o Λόγος έκδοσης Π.Ε.Α. (Πώληση, Ενοικίαση κλπ)

Στοιχεία Υπεύθυνου Επικοινωνίας

o Ιδιότητα (Ιδιοκτήτης, Διαχειριστής, Ενοικιαστής, Τεχνικός Υπεύθυνος κλπ)

o Όνομα, Επώνυμο, Τηλέφωνο Επικοινωνίας Στοιχεία Ιδιοκτητών

o Όνομα, Επώνυμο, Α.Φ.Μ. Για την έκδοση του παραστατικού πληρωμής απαιτούνται τα ακόλουθα στοιχεία ενός εκ των ιδιοκτητών o Δ.Ο.Υ.

o Διεύθυνση Κατοικίας: Οδός, Αριθμός, Περιοχή, Τ.Κ.