Βεβαίωση νομιμότητας

Το γραφείο μας αναλαμβάνει, την έκδοση βεβαίωσης νομιμότητας του ακινήτου σας, που είναι απαιτούμενη σε οποιαδήποτε μεταβίβαση θα κάνετε.

Στοιχεία που πρέπει να έχετε

1. Συμβόλαιο.

2. Στέλεχος οικοδομικής αδείας.

3. Εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, δηλαδη, η οικοδομική άδεια και τα σχέδια, αναλαμβάνουμε να τα προμηθευτούμε εμέίς, από το αντίστοιχο πολεοδομικό γραφείο.

Διαδικασία

Μετά τη συλλογή των στοιχείων, γίνεται αυτοψία στο ακίνητο, από μηχανικό του γραφείου.

Στη συνέχεια υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα στοιχεία μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, και εκδίδεται άμεσα η βεβαίωση νομιμότητας, με μοναδιαίο αριθμό ακινήτου, η οποία έχει ισχύ για δυο μήνες.