Οικοδομικές Άδειες

Άδειες Ίδρυσης & Λειτουργίας καταστημάτων

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση της οικοδομικής άδειας για κάθε τεχνικό έργο και αναλυτικότερα για την κατασκευή :

  • Κατοικιών
  • Τουριστικών εγκαταστάσεων
  • Βιοτεχνικών χώρων
  • Καταστημάτων

 Επίσης αναλαμβάνουμε οικοδομικές άδειες για:

  • Αλλαγή χρήσης χώρων
  • Επισκευή
  • Προσθήκη
  • Ενίσχυση
  • Κατεδάφιση

 ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Αναλαμβάνουμε την σύνταξη πλήρους φακέλου μελέτης για έκδοση άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος Ακόμα και την σύνταξη δικαιολογητικών και διεκπεραίωση εργασιών για έκδοση άδειας λειτουργίας του καταστήματος.